Пројекат: Птице мога краја

У реализацији пројеката из биологије учествовали су ученици шестог разреда.

Циљ пројекта: упознавање птица у нашем крају, фактора који их угрожавају и развијање одговорног односа према природи и живим бићима у њој.

Ученици су истражили птице које живе у нашем крају и факторе који их угрожавају,креирали летак, израдили паное у учионици и направили кућице и хранилице за птице.

Организатор пројекта: Емилија Максимовић

Ученици 7. и 8.разреда на тродневној екскурзији

Екскурзија је реализована у периоду од 21.03. до 23.03.2023. г. на релацији Баљевац-Нови Сад. Првог дана посетили су Сремске Катливце, манастир Крушедол. Другог дана ергелу Зобнатица Суботицу и Палићко језеро. Трећег дана Петроварадинску тврђаву. Ученици су имали слободног времена за обилазак Новог Сада, дружење и боље упознавање.

Време у аутобусу неки ученици су искористили да покажу своје мајсторство у шаху.

На екскурзији су били одељенске старешине одељења 7. и 8. р. ,директор школе и доктор.