Кућни ред

ОШ „Јосиф Панчић“, Баљевац на Ибру

 1. Ученици долазе у школу 10 минута пре почетка наставе.
 2. У школу се долази у прикладној одећи и обући, без шминке и скупоценог накита.
 3. Ученици чувају ред и чистоћу у школи (забрањено је уношење семенки у школу, поливање водом и слично), имовину школе и естетски изглед школских просторија, као и свој лични прибор. У случају начињене штете последице сноси починилац или одељење (накнада материјалне штете).
 4. Ученик се задржава у кругу школе док за њега траје настава.
 5. У току наставе ученици само са посебном дозволом наставника (по могућности одељењског старешине) могу напустити круг школе.
 6. Строго је забрањено родитељима и другим лицима да улазе у учионице и да ремете одржавање наставе.
 7. У случају да ученик долази у школу бициклом, мора оставити исти на место где је то дозвољено и обезбедити га закључавањем, јер за нестанак бицикла школа не одговара.
 8. У кругу школе је забрањено коришћење мобилних телефона, вокмена и других електронских уређаја.
 9. У круг школе је строго забрањено уношење оружја, муниције, петарди, ножева или других предмета којим може да се угрози или повреди друго лице.
 10. У круг школе је строго забрањена употреба алкохола, дувана, наркотичких средства или психоактивних супстанци, као и подстрекавање, помагање и давање ученицима истих.
 11. Сваки облик дискриминације и насиља ( омаловажавање, искључивање и издвајање лица од осталих, насилно понашање, туча, злостављање ) је строго забрањен у школи, од стране ученика према другим ученицима, наставницима, запосленима и другим лицима.
 12. Придржавање правила кућног реда је обавеза сваког ученика и свих запослених у школи, а кршење истог повлачи одговорност учиниоца.
 13. Ученици, дежурни наставник и сви запослени су дужни да одмах обавесте директора школе о запажањима која нису у складу са кућним редом.

Директор школе

Андрија Јевђић