Реч директора

Поштовани,

Бити на челу школе представља велики изазов, али и обавезу и одговорност. Поверење које деца и родитељи имају у нас и у саму школу не сме се изневерити.

Школа је ту да пружи квалитетно образовање и васпитање, уз ефикасан и професионалан рад наших наставника који су у стању  да поштују све захтеве које намеће савремено доба.

У  несигурној свакодневици знање даје сигурност. Настава у нашој школи прати најмодерније трендове из света информационих технологија. Након свих ових година, школа и даље промовише   истрајност, марљивост и знање.

Сматрам да је за одрастање деце  врло важна сарадња родитеља, наставника/ица и ученика, у атмосфери подршке, помоћи и разумевања. Јасно показујемо ученицима да се проблеми могу решавати само суочавањем са њима, а не избегавањем. Иако су високи критеријуми и праведност вредновања темељи успешне  и јаке школе, сматрам да никада не смеју у други план потиснути разумевање за проблеме одрастања наше деце. Желим и тежим да наша школа буде школа у којој се сви лепо осећају, а родитељи могу бити сигурни да ће се њиховој деци професионално приступити с много разумевања и пажње.

Желим да наши ученици буду припремљени за суочавање са изазовима будућности тако што ћемо их подстицати  да уче, логички закључују, анализирају и презентују своја знања и идеје. Зато у нашој школи стварамо окружење толеранције, ненасиља и дијалога у којем се ученици могу осећати лепо и слободно. Као установа,  истрајно ћемо радити на афирмацији позитивних особина код ученика и то нарочито љубави и пријатељства према човеку и природи, развијати ученичку одговорност,  тежњу за истраживањем, знатижељу, марљивост, стрпљивост, солидарност, равноправност, уважавање другог, самокритичност и самопоуздање.

Трудићу се и тежити да што више сарађујем са родитељима наших ученика и друштвеним окружењем, максимално  ћу се ангажовати у јавности, пре свега културним делатностима, еколошким и хуманим акцијама.Трудићу се да пронађем квалитетна програмска, материјална и пројектна решења  уз максимално учешће Савета родитеља, Школског одбора и Ученичког парламента. 

Драги ученици, садашњи и будући, поручујем вам да је знање које сте стекли у нашој школи кључна одредница ваше будућности. Само радом, стварним ангажовањем и марљивошћу, постићи  ћете запажене резултате који ће вас увести у свет одраслих и успешних. Увек  имајте на уму, да квалитет живота почиње и завршава се образовањем.

МИСИЈА

Мисија наше школе је подстицање личног развоја, уз уважавање посебности, неговање такмичарског духа и толеранције.

ВИЗИЈА

Желимо да нам школа буде савремено опремљена у коју дете радо долази ради стицања примењивих  знања и вештина  уз помоћ едукованих наставника.