СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА

Наставничко веће је на седници одржаној 07.04.2022. године, донело одлуку и утврдило следеће уџбенике и приручнике, који ће се користити у наставној 2022/2023. години.