Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља свих одељења. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Досадашња искуства у раду Савета родитеља су врло позитивна, а у току ове школске године Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима.