ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЧАСОВА И ОДМОРА

1. ЧАС 8:00 - 8:45

Одмор 10 минута

2. ЧАС 8:55 - 9:40

Одмор 15 минута

3. ЧАС 9:55 - 10:40

Одмор 5 минута

4. ЧАС 10:45 - 11:30

Одмор 5 минута

5. ЧАС 11:35 - 12:20

Одмор 5 минута

6. ЧАС 12:25 - 13:10

Одмор 5 минута

7. ЧАС 13:15 - 14:00