МОЈА ЗЕЛЕНА ШКОЛА

МОЈА ЗЕЛЕНА ШКОЛА

Наша школа је номинована за учешће у пројекту “Школе за бољи квалитет ваздуха”. Овај пројекат је покренуо УНИЦЕФ уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а циљ је заједничко праћење квалитета ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији. Пројекат ће трајати до 2023. године уз финансијску подршку амбасаде Краљевине Норвешке.

Пројекат СТЕМ – „Моја зелена школа“
Пројекат „Моја зелена школа“ се ослања на научни процес којим метеоролози долазе до података о временским приликама.
1.Како меримо температуру?
2.Како се на основу тих мерења пројектују или адаптирају простори у којима боравимо?
3.Како можемо предвидети колика ће бити температура за неколико година?

Општи циљ пројекта је разумевање методологије примене истраживачког учења и пројектне наставе у СТЕМ системима.

Специфични циљеви:
Упознавање учесника са методом истраживачког учења кроз практичан рад.
Упознавање учесника са методом пројектне наставе кроз задатак.
Упознавање организације рада у различитим школама уз хоризонтално учење.
Развој разумевања о истраживачком учењу и пројектној наставни кроз повратне информације од ментора.
Разумевање јаких и слабих страна спроведеног пројекта.

Објављено у Дешавања