Брошура за упис ученика у први разред 2023-2024. године

Машинско техничка школа “14. Октобар” врши упис ученика у трогодишњим и четворогодишњим образовним профилима у подручју рада машинствa, геодезије и грађевинарства и текстилства и кожарства.
Више о овој школи, образовним профилима и плану уписа можете погледати на:

– сајту школе: Машинско техничка школа “14. Октобар” 

-видеу: Машинско техничка школа “14. Октобар”