Међународни дан толеранције

16. новембар
Међународни дан толеранције
 

Поводом Међународног дана толеранције у матичној школи у Баљевцу реализована је радионица у којој су учествовали ученици старијих разреда. Током радионице ученици су стручним сарадником-психологом дискутовали на тему толеранције, одгледали филм. Закључак ученика је да заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности.

 
 
Јелена Поповић, стручни сарадник-психолог
Објављено у Дешавања