Угледни час из ГЕОГРАФИЈЕ

Разред 7/2
Тема -АФРИКА
Тип часа -утврђивање
Циљ часа-утврђивање градива о природним и друштвеним одликама Африке,као и познавање географске и неме карте.

Ученици су кроз питања о Африци и њеним регијама проналазили географске појмове на карти Африке или уписивали појмове на немој карти.
Коришћени су различити типови задатака :слагалица, погађање појмова,шифровање, погоди појам, биосфера Африке у слици,тачно /нетачно и сл.
Ученици си били веома активни и заинересовани ,јер је рад био динамичан и занимљив.

Објављено у Дешавања