ЦРВЕНЕ КЊИГЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ 

Са часова биологије:

ЦРВЕНЕ КЊИГЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
 (изложба ученичких радова
петог и осмог разреда)
Црвене књиге су веома важан корак у заштити угрожених врста у којима се објављују научни подаци о степену угрожености врста.
Циљ израде црвених књига:
сагледавање угрожености врста и предлог мера за њихову заштиту.
Ученици су истраживали и прикупљали податке о угроженим врстама користећи различите изворе информација, правили црвене књиге по датом упутству од стране предметног наставника.
    ….Предметни наставник,
         Емилија Максимовић
Објављено у Дешавања