ЗАВРШНИ ИСПИТ 2024.

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

еВежбаоница

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗИ

ЗАВРШНИ ИСПИТ

ЗАВРШНИ ИСПИТ је заказан за 17, 18. и 19. јун 2024. године.

Током ова три дана, матуранти ће решавати задатке у оквиру три теста:

  • Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност,
  • Математика,
  • Један од пет предмета које су могли да бирају са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.

Испит сва три дана почиње у 9:00 часова и траје 120 минута.

Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8:00 часова сва три дана одржавања испита.

Дозвољени прибор за ученике:

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

– У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном. Досадашња пракса је показала да су на тестовима од 20 задатака, 9 задатака основног нивоа, седам средњег и четири задатка напредног нивоа.

Овде погледајте и све важне датуме за полагање мале матуре и упис у средњу школу.

Како се рачунају бодови за упис у средњу школу?

За упис у четворогодишњу средњу школу неопходно је да ученик оствари укупно најмање 50 бодова, од могућих 100. Када кажемо укупно, онда мислимо на бодове који се добијају на основу успеха оствареног у шестом, седмом и осмом разреду и оне остварене на завршном испиту. Од укупно 100 бодова, ученик на основу општег успеха из школе може да оствари највише 60 бодова, а на основу мале матуре 40 бодова.

Да бисте израчунали број бодова које ученик носи из школе, потребно је да саберете општи успех ђака у 6, 7. и 8. разреду и да их помножите са 4.

(4.50 + 4.47 + 5.00) *4= 55.88

Бодови са тестова рачунају се на следећи начин:

Тест из српског језика – највише 14 бодова

Тест из математике – највише 14 бодова

Тест из изабраног предмета – највише 12 бодова.

Сваки од тестова има укупно 20 задатака, а сваки задатак носи 1 поен. Број бодова на завршном испиту се добија тако што се остварен број поена на тесту из српског језика и математике (максимално 20) множи са 0.70, док на тесту из изборног предмета са 0.60.

Пример:

Ученик је тачно урадио 15 од 20 задатака из српског језика. То значи да је освојио укупно 15*0,7=10,5 бодова из српског језика.

Ако је из математике имао 17 тачно урађених задатака, онда је из тог теста освојио 17*0,7=11,9 бодова.

Код трећег теста рачуна се другачије. Ученик који је тачно решио, рецимо, 18 задатака, своје бодове рачуна тако што 18 помножи са 0,6. Дакле, 18*0.6=10.8 бодова.

Ученик из овог примера са завршног теста носи укупно 10,5 + 11,9 + 10,8 = 33,2 од могућих 40 бодова.

Објављено у Дешавања