8. март у Брвенику

Поводом 8. марта ученици млађих разреда су у оквиру часова слободних активности, дигиталног света, музичке културе и одељенске заједнице, као и једносменског рада правили честитке за маме, а потом су израдили и цветове од папира и дрвених стапића.
Спремљена је приредба са темом ,,Мама”, кроз рецитације, песму, игру и скечеве.
Приредба је реализована 8.марта у фискултурној сали.
Присутбовали су уценици старијих разреда, наставници, директор школе и родитељи.
На крају приредбе деца су присутним поделила припремљене поклоне-честитке и цветове.
Ово су реализивали ученици млађих разреда са учитељицама С.Вукосављевић и Ј. Секулић

Пројекат: Утицај киселих киша на биљке

У оквиру пројекта Стем реализован је и 4. школски пројекат: Утицај киселих киша на биљке
У сарадњи са локалним произвођачима повртарског расада, поврћа и цвећа наша школа је покренула 4.пројекат “Загађење ваздуха” на тему – Како киселе кише утичу на биљке. У пројекту учествују ученици 5.и 8. разреда и предметни наставници биологије,географије,хемије, информатике, технике и технологије и математике.

“Наша мала метеоролошкаа станица”

У оквиру пројекта Стем реализована је трећи школски пројекат, тема: Наша мала метеоролошка станица.

 

Организатор школског пројекта: Милица Диздаревић, наставница географије

МОЈА ЗЕЛЕНА ШКОЛА

МОЈА ЗЕЛЕНА ШКОЛА

Наша школа је номинована за учешће у пројекту “Школе за бољи квалитет ваздуха”. Овај пројекат је покренуо УНИЦЕФ уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а циљ је заједничко праћење квалитета ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији. Пројекат ће трајати до 2023. године уз финансијску подршку амбасаде Краљевине Норвешке.

Пројекат СТЕМ – „Моја зелена школа“
Пројекат „Моја зелена школа“ се ослања на научни процес којим метеоролози долазе до података о временским приликама.
1.Како меримо температуру?
2.Како се на основу тих мерења пројектују или адаптирају простори у којима боравимо?
3.Како можемо предвидети колика ће бити температура за неколико година?

Општи циљ пројекта је разумевање методологије примене истраживачког учења и пројектне наставе у СТЕМ системима.

Специфични циљеви:
Упознавање учесника са методом истраживачког учења кроз практичан рад.
Упознавање учесника са методом пројектне наставе кроз задатак.
Упознавање организације рада у различитим школама уз хоризонтално учење.
Развој разумевања о истраживачком учењу и пројектној наставни кроз повратне информације од ментора.
Разумевање јаких и слабих страна спроведеног пројекта.

Семинар на тему:,,Како направити образовни филм у уционици”

Дана 11.3.2023. године у просторији наше школе одржан је семинар на тему:,,Како направити образовни филм у учионици”. Организатори програма су Горанка Марковић, проф.разредне наставе и Данило Спсојевић, проф.српског језика и књижевнисти.